Historia wyspy

Historia Cypru sięga neolitu (7000 – 3900 p. n.e.), bo na ten czas są datowane najstarsze ślady osadnictwa z osad Khirokitia i Kavalassa. Przez tą wyspę przewinęli się Fenicjanie, Grecy, Asyryjczycy, Egipcjanie, Persowie i Rzymianie. Po podziale Cesarstwa Rzymskiego kraj stał się kolonią bizantyjską, a w czasie wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej (od 1192) - samodzielnym państwem krzyżowców. W latach 1489-1570  był we władaniu Wenecji.  W 1571 r.  Cypr został bardzo brutalnie zdobyty przez Turków przez 300 lat pozostawał w rękach  imperium osmańskiego. Rządy tureckie okazały się bardzo ciężkie dla rdzennych mieszkańców,  bo zostały im narzucone nowe prawa, mogli jednak zachować swoją religię czyli prawosławie, ale wielu mieszkańców rezygnowało i z tego, ponieważ bali się wykluczenia. W 1821 wybuchło powstanie, w czasie którego Turcy oskarżyli Kościół o popieranie buntowników i zamordowali najwyższych dostojników wśród cypryjskiego duchowieństwa oraz setki przywódców ludowych. W 1878 roku  pod wpływem mocarstw europejskich sułtan oddał Cypr pod kontrolę brytyjską, a w 1923 roku na mocy traktatu w Lozannie Turcja zrzekła się jakichkolwiek praw do wyspy.

Nie był to jednak koniec trudnej historii wyspy , bo chociaż od  1925 roku była oficjalnie kolonią brytyjską to jednak Cypryjczycy greckiego pochodzenia chcieli przyłączenia wyspy do Grecji, w tym celu zorganizowali pierwsze wystąpienia przeciwko Brytyjczykom a miało to miejscu już na początkach lat 30.
Po II wojnie światowej ruchy niepodległościowe odżyły, na ich czele stał arcybiskup Makarios II. Gdy w 1960, po fali strajków i demonstracji w latach 1955-1958, proklamowano niepodległą republikę Cypru, on to właśnie został pierwszym prezydentem. W tym samym roku Cypr został przyjęty do ONZ i brytyjskiej Wspólnoty Narodów.  Nie oznaczało to jednak końca walk i sporów wewnętrznych na wyspie.  W 1963 roku pomiędzy ludnością pochodzenia greckiego i tureckiego wybuchła wojna domowa, a była ona podsycana z jednej strony przez Grecję, z drugiej przez Turcję. Po interwencji wojsk ONZ w 1967 r., na krótko na wyspie zapanował spokój. Niestety w 1974 nacjonaliści greccy próbowali dokonać zamachu stanu, na szczęście prezydentowi udało się uciec, ale Turcja wysłała na północ Cypru część swoich wojsk w obronie interesów ludności tureckiej. Działania wojenne zniszczyły Nikozję  i Famagustę, a ok. 200 tysięcy Greków musiało uciekać na południe.

Od 1975 roku, kiedy to okupanci tureccy i przywódcy Turków cypryjskich  ogłosili powstanie Federalnego Państwa Tureckiej Republiki Cypryjskiej, przemianowanego w 1980 r. na Turecką Republikę Cypru Północnego traw podział wyspy.  59% terytorium należy do greckiej Republiki Cypru, 37% opanowali Turcy, a 4% powierzchni zajmuje strefa buforowa pod kuratelą ONZ. Co ciekawe cały czas trwają rokowania między obydwoma rządami, niestety bezskuteczne.

Od 1 maja 2004, mimo wyraźnego sprzeciwu Turcji, południowa Republika Cypryjska przystąpiła do Unii Europejskiej.

Copyright © cypr-wycieczki.pl 2017 All rights reserved